Viết: Ôn viết chữ hoa M, N trang 134 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Viết tên riêng: Mũi Né

Lời giải:

- Em chủ động viết vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả

- Đây là tên riêng địa lí Việt Nam nên cần viết hoa chữ cái đầu cả 2 tiếng tạo thành tên riêng đó.

Câu 2: Viết câu:

Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh

Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm

(Ca dao)

Lời giải:

- Em chủ động viết vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.

- Viết hoa chữ cái đầu câu và tên riêng: Đồng, Tháp Mười, Nước.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question