Viết: Ôn viết chữ hoa I, K trang 101 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Viết tên riêng: Khánh Hòa

Lời giải:

- Em chủ động viết vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả

- Vì đây là tên riêng địa lí Việt Nam nên cần phải viết hoa cả chữ cái đầu của tiếng tạo thành tên riêng đó.

Câu 2: Viết câu:

Khánh Hòa là xứ trầm hương

Non xanh nước biếc người thương đi về

(Ca dao)

Lời giải:

Em chủ động viết câu ca dao vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.

- Cách trình bày của thể thơ lục bát 6 – 8: Câu gồm 6 tiếng thì lùi vào 2 – 3 ô li, câu gồm 8 tiếng thì lùi vào 3 – 4 ô li.

- Viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ khi xuống dòng.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question