Viết: Ôn viết chữ hoa E, Ê trang 63 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Viết tên riêng: Ê-đê

Lời giải:

- Học sinh luyện viết tên riêng: Ê-đê

Chú ý:

- Viết hoa chữ cái đầu

- Sau dấu gạch ngang không viết hoa.

Câu 2: Viết câu:

Ước gì em hóa thành mây

Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.

(Thanh Hào)

Lời giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập vào vở.

Chú ý:

- Với câu có 6 tiếng, em lùi vào 3 – 4 ô li

- Với câu có 8 tiếng, em lùi vào 1 – 2 ô li

- Viết hoa chữ cái đầu câu: Ước, Em

- Chú ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, độ cao của các chữ cái

và dấu chấm cuối câu.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question