Viết: Ôn viết chữ hoa D, Đ trang 48 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Viết tên riêng: Bình Dương

Lời giải:

- Em chủ động hoàn thành vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.

- Đây là tên riêng địa lí nên cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành.

Câu 2: Viết câu:

Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông

(Nguyễn Du)

Lời giải:

- Cách viết:

+ Viết hoa chữ cái đầu câu: Dưới, Đầu

+ Chú ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, độ cao của các chữ cái, cách đặt dấu chấm cuối câu.

admin
8/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question