Viết: Người làm đồ chơi trang 139 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Nghe – viết:

Người làm đồ chơi

Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu. Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, các bạn nhỏ xúm lại. Từ những ngón tay đen sạm và thô nháp của bác Nhân hiện ra những con rồng đang múa, những con vịt ngây thơ, chậm chạp, những con gà tinh nhanh, chăm chỉ,…

Lời giải:

- Em nghe cô giáo đọc rồi hoàn thành vào vở.

- Chú ý các từ ngữ dễ viết sai như: sào nứa, xúm lại, đen sạm, thô nháp, chậm chạp, tinh nhanh, chăm chỉ,...

Câu 2: Em muốn mượn sách ở thư viện của khu phố. Hãy viết thông tin vào phiếu mượn sách theo mẫu.

Viết: Người làm đồ chơi trang 139 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

PHIẾU MƯỢN SÁCH

Họ tên người mượn sách: Lê Nguyễn Anh Thư

Địa chỉ: Tổ 14, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang

Tên sách: Nhật kí Dế Mèn

Tác giả:

+ Lời: Cao Hồng Ba

+ Tranh: Ngô Ba

+ Người dịch: Nguyễn Hòa

Vận dụng: Làm một đồ chơi mà em thích (gấp, cắt, dán, nặn,…) và giới thiệu đồ chơi đó với người thân.

Lời giải:

- Em tìm hiểu, giới thiệu cách làm đồ chơi mà em thích, giới thiệu đồ chơi đó với người thân.

admin
8/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question