Viết: Nghe thầy đọc thơ trang 61 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Nghe – viết:

Viết: Nghe thầy đọc thơ trang 61 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Học sinh nghe giáo viên đọc rồi viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả (Chú ý các từ dễ viết sai như: quanh nhà, sông xa, bâng khuâng, …)

- Đây là thể thơ lục bát, với câu có 6 tiếng thì lùi vào 3 – 4 ô li, câu có 8 tiếng thì lùi vào 1 – 2 ô li

- Viết hoa chữ cái đầu mỗi câu thơ

Câu 2: Làm bài tập a hoặc b.

Viết: Nghe thầy đọc thơ trang 61 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

a. Chọn l hoặc n thay cho ô vuông.

Tớ là chiếc xe lu

Người tớ to lù lù

Con đường nào mới đắp

Tớ san bằng tăm tắp.

Con đường nào rải nhựa

Tớ là phẳng như lụa.

Trời nóng như lửa thiêu

Tớ vẫn lăn đều đều

Trời lạnh như ướp đá,

Tớ càng lăn vội vã.

(Theo Trần Nguyên Đào)

b. Tìm tiếng chứa ăn hoặc ăng thay cho ô vuông.

Đêm đã về khuya, cảnh vật vắng vẻ, yên tĩnh. Mặt trăng đã lên cao, tròn vành vạnh. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu xuống mặt hồ. Những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng lóng lánh như ánh bạc.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question