Viết Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm trang 33 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề dưới đây:

Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn.

Chủ đề 2: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Chủ đề 3: Kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường.

Câu 1: Thảo luận.

a. Xác định nội dung thảo luận,

Ví dụ: Xác định nội dung thảo luận về chủ đề 1.

Viết Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm trang 33 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

b. Tổ chức thảo luận theo nhóm.

Viết Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm trang 33 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lưu ý: Ghi chép kết quả thảo luận (ở bước 3).

Lời giải:

a. Xác định nội dung thảo luận về chủ đề 1.

- Thời gian quyên góp: 10/09/2023

- Địa điểm quyên góp: phòng học Lớp 4E

- Cách thức quyên góp: hiện vật là sách báo

- Phân công nhiệm vụ:

+ Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Mai Anh, Minh Ngọc, Quang

+ Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Nam Tú, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc

+ Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo

+ Đóng gói: Ngọc Anh, Bảo Châu, Đình Nam

b. Hs tiến hành thảo luận theo nhóm.

Câu 2: Lập dàn ý.

Dựa vào các ý đã ghi chép, lập dàn ý theo mẫu.

Viết Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm trang 33 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO

VIỆT NAM 20 THÁNG 11

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4A

Hôm nay vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại phòng học lớp 4A, nhóm 2 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11".

Thành phần tham gia:

- Anh Thư (chủ tọa)

- Nhã Kỳ (thư kí)

- Ngọc Mai ,Khánh Huyền, Việt Quang, Thanh Tùng, Quốc Dũng, Ngọc Tú, Ánh Linh, Thanh Hiền, Trường Kiên, Hồng Nhung, Kim Oanh (thành viên), Ngọc Linh, Hải Yến.

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

+ Phát động kế hoạch thi đua hoa điểm 10: Ngọc Mai

+ Thành viên tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11: Quốc Dũng, Ánh Linh, Thanh Hiền, Trường Kiên, Hồng Nhung

+ Trang trí lớp: Khánh Huyền, Kim Oanh, Ngọc Tú.

+ Tham gia thi đấu các môn thể thao: Việt Quang, Thanh Tùng,Ngọc Linh, Hải Yến

Người viết báo cáo

Thư kí (kí tên)

Nhã Kỳ

Vận dụng: Hỏi những người quanh em tên trường học, cơ quan mà mọi người đang học tập, công tác. Ghi lại tên các trường học, cơ quan đó.

Lời giải:

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, Trường Tiểu học Đại Đình, Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đảo,….

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question