Viết: Gió trang 132 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Nghe – viết:

Gió

Gió có nhiều bạn

Có bạn trúc xinh

Tốt bụng hiền lành

Tặng gió chiếc sáo

Ve đi hát dạo

Tặng chiếc phong cầm

Các bạn lá mầm

Tặng nhiều bài hát

Và nhiều bạn khác

Tặng nhiều loại đàn

Họ rất sẵn sàng

Dạy cho gió học

Vượt qua khó nhọc

Gió học thành công

Thổi vào cây thông

Thông reo vi vút.

(Võ Quảng)

Lời giải:

- Học sinh nghe cô giáo đọc chủ động viết bài vào vở.

- Chú ý một số từ ngữ dễ viết sai như: hiền lành, phong cầm, là mầm, sẵn sàng, vi vút, ...

Câu 2: Làm bài tập a hoặc b.

a. Chọn s hoặc x thay cho ô vuông.

Viết: Gió trang 132 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

b. Chọn tiếng chứa ao hoặc au thay cho ô vuông.

Viết: Gió trang 132 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

a. Chọn s hoặc x thay cho ô vuông.

Mưa rơi tí tách

Hạt trước hạt sau

Không đẩy nhau

Xếp hàng lần lượt

Mưa vẽ trên sân

Mưa dàn trên lá

Mưa rơi trắng xóa

Bong bóng phập phồng.

(Theo Nguyễn Diệu)

b. Chọn tiếng chứa ao hoặc au thay cho ô vuông.

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Đêm hè hoa nở cùng sao

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.

(Theo Trần Đăng Khoa)

Câu 3: Tìm các tiếng ghép được với mỗi tiếng sau để tạo từ.

sao/xao; sào/xào

Lời giải:

- sao: ngôi sao, sao mai, vì sao, sao băng, tại sao, sao sáng, sao chép,…

- xao: lao xao, xao xuyến, xao nhãng, xao động,…

- sào: sào huyệt, cây sào, sào ruộng, yến sào…

- xào: xào rau, bò xào, xào nấu, xào xạc, xào xáo,…

Vận dụng: Kể lại cho ngời thân nghe câu chuyện Hàng xóm của tắc kè và nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện.

Lời giải:

- Em kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Cảm nghĩ của em về câu chuyện:

+ Thằn lằn, ốc sên và nhái bén là người nóng vội, đánh giá người khác khi chưa thật sự hiểu con người họ.

+ Cụ cóc là người hiểu người, hiểu đời.

=> Sau khi nghe câu chuyện Hàng xóm của tắc kè, em cảm thấy là hàng xóm thì cần phải tôn trọng và thông cảm cho nhau.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question