Viết: Cánh rừng trong nắng trang 20 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Nghe – viết:

Cánh rừng trong nắng

Khi nắng đã nhạt màu trên những vòm cây, chúng tôi ra về trong tiếc nuối. Trên đường, ông kể về những cánh rừng thuở xưa. Biết bao cảnh sắc như hiện ra trước mắt chúng tôi: bầy vượn tinh nghịch đánh đu trên cành cao, đàn hươu nai xinh đẹp và hiền lành rủ nhau ra suối, những vạt cỏ đẫm sương long lanh trong nắng.

Lời giải:

- Học sinh nghe cô giáo đọc rồi viết vào vở.

- Chú ý các từ ngữ dễ viết sai như: tiếc nuối, thuở xưa, cảnh sắc, tinh nghịch, hươu nai, đẫm sương, long lanh, …

Câu 2: Nhìn tranh, tìm và viết tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh

Viết: Cánh rừng trong nắng trang 20 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

M: báo gấm

Lời giải:

Những sự vật có tên bắt đầu bằng g, gh trong hình trên là: gấu, gà gô, gậy, chim cu gáy, ghế

Câu 3: Tìm thêm các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh.

Lời giải:

- Những từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g: bạn gái, gấp áo, gói quà, con gà, bàn ghế,...

- Những từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng gh: ghế nhựa, ghép tranh, ghê sợ, ghi chép, ghi nhớ,...

Vận dụng: Kể cho người thân nghe câu chuyện Sự tích loài hoa của mùa hạ.

Lời giải:

Em nhớ lại nội dung câu chuyện đã học ở phần nghe và đọc để kể lại câu chuyện.

admin
2/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question