Câu 26: Văn bản thông tin là gì?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 26: Văn bản thông tin là gì?

Trả lời:

Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình thực hiện một công việc nào đó, …

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question