Câu 27: Văn bản thông tin được chia làm mấy loại?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 27: Văn bản thông tin được chia làm mấy loại? Kể tên.

Trả lời:

Văn bản thông tin có thể được chia làm 4 loại:

+ Tin tức

+ Thư chính thức

+ Báo cáo

+ Bản ghi nhớ

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question