Câu 23: Văn bản nghị luận viết ra nhằm mục đích gì?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 23: Văn bản nghị luận viết ra nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Văn bản nghị luận viết ra nhằm mục đích thuyết phục người đọc, người nghe về một vấn đề nào đó.

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question