Câu 24: Văn bản nghị luận được chia làm mấy loại?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 24: Văn bản nghị luận được chia làm mấy loại? Kể tên.

Trả lời:

Văn bản nghị luận được chia làm 2 loại, đó là:

+ Nghị luận xã hội

+ Nghị luận văn học

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question