Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thô sơ

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thô sơ và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Thô sơ nhé!

Nghĩa của từ “Thô sơ": đơn giản, sơ sài, chưa được nâng cao về kĩ thuật.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thô sơ

- Đồng nghĩa: đơn giản, sơ sài.

- Trái nghĩa: đầy đủ, hoàn hảo.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thô sơ

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Bài tập được làm một cách sơ sài.

- Trang phục cho sự kiện quá đơn giản.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Căn phòng để chào đón em bé đã được trang bị đầy đủ.

- Trang phục cậu ấy mặc được phối vô cùng hoàn hảo.

Đỗ Xuân Quỳnh
10/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question