Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thành viên

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thành viên và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Thành viên nhé!

Nghĩa của từ “Thành viên": người hoặc đơn vị với tư cách là thành phần của một tổ chức, một tập thể.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thành viên

- Đồng nghĩa: đơn vị, bộ phận, nhân viên.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thành viên

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Trong quân đội có nhiều đơn vị khác nhau.

- Lớp em có bộ phận ban cán sự rất tài giỏi, nghiêm túc, có trách nhiệm.

- Nhân viên trong công ty của bố tôi toàn người tài.

Đỗ Xuân Quỳnh
16/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question