Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Nghiêm nghị

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Nghiêm nghị và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Nghiêm nghị nhé!

Nghĩa của từ “Nghiêm nghị": tỏ ra nghiêm túc với vẻ quả quyết và không dung túng cho những hành vi sai trái.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Nghiêm nghị

- Đồng nghĩa: nghiêm túc, khắt khe, cứng rắn.

- Trái nghĩa: dễ dãi, hòa đồng.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Nghiêm nghị

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Anh ấy rất nghiêm túc trong công việc.

- Tôi được biết rằng cha mẹ cô ấy rất khắt khe trong việc học tập của cô.

- Bạn học ấy vô cùng cứng rắn trước quan điểm của mình.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Chú chó ấy rất dễ dãi người lạ đều có thể sờ đượcchú.

- Mọi người nói em rất hòa đồng, dễ tính.

Đỗ Xuân Quỳnh
5/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question