Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Khô Khốc

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Khô Khốc và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Khô Khốc nhé!

Nghĩa của từ “Khô Khốc"khô đến như như trơ ra, như cứng lại.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Khô Khốc

- Đồng nghĩa: khô cong, khô cứng, hạn hán.

- Trái nghĩa: mềm mại, ẩm ướt, mềm dịu.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Khô Khốc

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Nếu hạn hán kéo dài, cây cối sẽ không phát triển được.

- Dưới cái nắng gắt của mùa hè quần áo mà tôi giặt đã khô cong

- Cái bánh này đã khô cứng không ăn được nữa. 


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Sau khi tạnh mưa bầu không khí thật ẩm ướt.

- Chú gấu tôi được tặng trong dịp sinh nhật thật mềm mại đáng yêu làm sao.

Đỗ Xuân Quỳnh
28/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question