Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Kết thúc

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Kết thúc và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Kết thúc nhé! 

Nghĩa của từ “Kết thúc": hết hẳn, ngừng hoàn toàn sau một quá trình hoạt động, diễn biến nào đó.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Kết thúc

- Đồng nghĩa: hoàn thành, chấm dứt.

- Trái nghĩa: bắt đầu, khởi đầu, mở đầu.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Kết thúc

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Công việc đã hoàn thành một cách tốt đẹp.

- Mọi việc đã chấm dứt triệt để. 

- Tôi đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương gần 10 năm của mình.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Thứ hai là khởi đầu cho một tuần nỗ lực làm việc.

- Nhà tôi bắt đầu được xây dựng từ tháng 6.

- Mở đầu của cuốn sách là một câu trích dẫn rất hay. 

Đỗ Xuân Quỳnh
27/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question