Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Hoang phí

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Hoang phí và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Hoang phí nhé!

Nghĩa của từ “Hoang phí": tiêu dùng rộng rãi, quá mức cần thiết, gây lãng phí.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Hoang phí

- Đồng nghĩa: hoang, phung phí.

- Trái nghĩa: tằn tiện, tiết kiệm, hà tiện.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Hoang phí

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Mọi người nói An rất tiêu hoang.

- Chúng ta không nên tiêu tiền một cách phung phí.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Bác Lan phải tằn tiện lắm mới đủ ăn.

- Em đã tiết kiệm rất nhiều tiền để mua quyển sách mà em thích.

- Không nên sống quá hà tiện

Đỗ Xuân Quỳnh
22/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question