Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Già nua

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Già nua và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Già nua nhé!

Nghĩa của từ “Già nua”: quá già và yếu đuối, chẳng còn sức sống được bao lâu.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Già nua 

- Đồng nghĩa: già cả, già khú, tuổi cao.

- Trái nghĩa: non trẻ, ít tuổi, trẻ trung.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Già nua

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Những người bạn trẻ của tôi bây giờ đã già cả rồi.

- Họ cũng già khú đế hết rồi.

- Tuy ông nội tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Huy vẫn còn rất non trẻ, vẫn chưa có quyền quyết định được chuyện này.

- Câu ấy tuy ít tuổi nhưng lại là người có tài năng hội họa nhất.

- Lan là một cô gái rất trẻ trung và năng động.

Đỗ Xuân Quỳnh
21/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question