Từ “những” trong câu nào dưới đây là trợ từ ? A. Bạn tôi không những xinh đẹp, mà còn thông minh.

Câu 15 (Vận dụng): Từ “những” trong câu nào dưới đây là trợ từ ? 

A. Bạn tôi không những xinh đẹp, mà còn thông minh.

B. Hôm qua anh đi những đâu, làm những gì ?

C. Cái giỏ này giá những một triệu đồng.

D. Họ là những cô gái năng động, giàu sức sống.

Lời giải:

- Bạn tôi không những xinh đẹp, mà còn thông minh

-> Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến

- Hôm qua anh đi những đâu, làm những gì?

- Họ là những cô gái năng động, giàu sức sống.

-> Những ở 2 ví dụ trên là lượng từ, chỉ lượng nhiều hay ít của sự vật một cách khái quát.

- Cái giỏ này giá những một triệu đồng.

-> Những: trợ từ, nhấn mạnh, biểu thị thái độ đánh giá về giá cả đắt đỏ của chiếc giỏ được nhắc đến.

Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question