Câu 2: Truyện được chia làm mấy loại?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 2: Truyện được chia làm mấy loại? Kể tên

Trả lời:

Truyện có thể được phân loại theo 3 loại lớn. Đó là:

- Trong văn học dân gian truyện có nhiều thể loại: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn.

- Trong văn học trung đại có truyện bằng chữ Hán và truyện thơ Nôm.

- Trong văn học hiện đại, theo quy mô văn bản và dung lượng hiện thực người ta phân ra thành truyện ngắn, truyện dài, truyện vừa.

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question