Câu 3: Truyện có mấy ngôi kể? Kể tên

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 3: Truyện có mấy ngôi kể? Kể tên. Đặc điểm từng loại ngôi kể

Trả lời:

Truyện có hai ngôi kể. Đó là: ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba

- Đặc điểm:

+ Ngôi thứ nhất: Người kể chuyện là nhân vật do nhà văn tạo ra để kể lại câu chuyện, có thể trực tiếp xuất hiện trong tác phẩm, xưng “tôi”, kể về những gì mình chứng kiến hoặc tham gia.

+ Ngôi thứ ba: Người kể chuyện “giấu mình” không tham gia vào câu chuyện nhưng lại có khả năng “biết hết” mọi chuyện.

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question