Trong những câu sau, câu nào có từ viết SAI chính tả A. Bác sĩ chẩn đoán ông ấy đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Câu 8 (Nhận biết): Trong những câu sau, câu nào có từ viết SAI chính tả

A. Bác sĩ chẩn đoán ông ấy đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

B. Ông ấy đã bỏ rất nhiều thời gian để sửa cỗ máy ấy.

C. Đường xá dạo này đã được sửa sang đẹp hơn.

D. Chẳng lẽ những gì tôi làm là vô nghĩa?

Lời giải:

Từ sai chính tả là đường xá - sửa thành: đường sá

“đường sá”: Danh từ, là đường đi lại trên bộ (nói khái quát)

Đường sá dạo này đã được sửa sang đẹp hơn.

Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question