Câu 22: Trong đời sống chúng ta thường gặp văn bản nghị luận dưới dạng nào?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 22: Trong đời sống chúng ta thường gặp văn bản nghị luận dưới dạng nào?

Trả lời:

Trong đời sống chúng ta thường gặp văn bản nghị luận dưới dạng các ý kiến nêu ra trong cuộc họp, các bài xã luận, bình luận, bài phát biểu ý kiến trên báo chí, …

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question