Trong đoạn văn sau đây có bao nhiêu số từ chỉ số đếm? -Thử hỏi ai xứng đáng kéo xe, phò giá, phục vụ các đức ông?

Câu 9 (Vận dụng): Trong đoạn văn sau đây có bao nhiêu số từ chỉ số đếm? -Thử hỏi ai xứng đáng kéo xe, phò giá, phục vụ các đức ông? Ai xông pha trận mạc, vượt hàng trăm dặm? Các người chỉ quanh quẩn xó bếp, góc vườn, làm sao mà hiểu được ngựa, một kẻ mà chí hướng để ở phương xa

(Theo Lục súc tranh công)

A. hai

B. ba

C. bốn

D. năm

Lời giải:

Đoạn văn trên có hai số từ chỉ số lượng đó là: trăm, một

Đáp án cần chọn là: A

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question