Trong các từ sau, từ nào viết SAI chính tả? A. Trân thực

Câu 13 (Nhận biết): Trong các từ sau, từ nào viết SAI chính tả?

A. Trân thực

B. Ngặt nghèo

C. Loằng ngoằng

D. Lòng thòng

Lời giải:

Từ viết sai chính tả là từ trân thực

Sửa lại: trân thực - chân thực

chân thực: (tính từ) đúng đắn, có như thế nào thì bày tỏ đúng như thế.

Đáp án cần chọn là: A

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question