Trong các từ sau, từ nào viết SAI chính tả? A. Phong vị.

Câu 19 (Nhận biết): Trong các từ sau, từ nào viết SAI chính tả?

A. Phong vị.

B. Trụy lạc.

C. Sắc xảo.

D. Sản xuất.

Lời giải:

Từ sắc xảo viết sai chính tả.

Sửa lại: sắc xảo -> sắc sảo

Sắc sảo: có khả năng nhận xét, ứng phó nhanh, tinh tường và thông minh.

Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question