Câu 7: Trình bày những đặc trưng cơ bản của truyện.

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 7: Trình bày những đặc trưng cơ bản của truyện.

Trả lời:

Những đặc trưng cơ bản của truyện là:

- Truyện phản ánh hiện thực trong tính khách quan của nó

- Ở đây, cốt truyện với một chuỗi các tình tiết, sự kiện, biến cố xảy ra liên tiếp tạo nên sự vận động của hiện thực được phản ánh, góp phần khắc họa tính cách nhân vật, số phận từng cá nhân.

- Nhân vật được miêu tả chi tiết và sinh động trong mối quan hệ với hoàn cảnh, với môi trường xung quanh.

- Truyện không bị gò bó về không gian, thời gian, có thể đi sâu vào tâm trạng con người, những cảnh đời cụ thể.

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question