Câu 17: Trình bày những đặc trưng cơ bản của kí.

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 17: Trình bày những đặc trưng cơ bản của kí.

Trả lời:

Những đặc trưng cơ bản của kí:

+ Tính xác thực của kí trước hết là ở việc trình bày người thật việc thật. Đó là những sự kiện, những địa danh, những tên người, những con số có thật. Vì gắn chặt vào người thật việc thật, nên kí mang tính thời sự cao phục vụ kịp thời hơn cho những nhu cầu hiểu biết sự thật, những thông tin thực tế của người đọc.

+ Người kể trong kí thường kể theo ngôi thứ nhất. Nhân vật người trần thuật thường là tác giả, đóng vai trò người chứng kiến, để tăng cường tính xác thực của con người và sự việc trong tác phẩm kí.

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question