“Tri thức” là: A. Từ láy/B. Từ đơn

Câu 10 (Thông hiểu): “Tri thức” là: 

A. Từ láy

B. Từ đơn

C. Từ ghép chính phụ

D. Từ ghép đẳng lập

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm, phân loại từ ghép.

Cấu tạo của từ

Tri thức là từ ghép đẳng lập vì hai từ có nghĩa bình đẳng với nhau. Nghĩa của từ “tri thức” là những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội.

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question