icon-back icon-back
QUAY VỀ
Lớp 8 icon-continue Soạn Văn

Qua văn bản "Bố tôi" của Nguyễn Ngọc Thuần, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?

Đáp án là chưa đủ, người hỏi rất cần LÀM SAO ra được đáp án đó
icon_photo
Đừng spam, tất cả câu hỏi đều được kiểm duyệt!
icon-send
Gửi câu trả lời
icon-make-question icon-make-question