Soạn văn 8 bài Quang Trung đại phá quân Thanh ngắn nhất

Hướng dẫn Soạn văn 8 bài Quang Trung đại phá quân Thanh ngắn nhất. Trả lời toàn bộ câu hỏi trong SGK Ngữ văn 8 Cánh diều chi tiết, đầy đủ bám sát chương trình học


Soạn văn 8 bài Quang Trung đại phá quân Thanh ngắn nhất

Đọc hiểu 


Câu 1 trang 57 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Phần (1) kể về tuyến nhân vật nào?

Lời giải:

Phần (1) kể về tuyến nhân vật tướng nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị.


Câu 2 trang 59 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Tóm tắt ý chính lời dụ của Quang Trung.

Lời giải:

Ý chính lời dụ của Quang Trung là để khẳng định chủ quyền dân tộc của nước ta đồng thời lên án tội ác của giặc, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc và kêu gọi binh sĩ đánh giặc, đề ra kỷ luật rất nghiêm.


Câu 3 trang 60 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Ý nào trong lời của Quang Trung thể hiện tầm nhìn, biết “lo xa”?

Lời giải:

Việc Quang Trung thấy trước việc quân Thanh sau khi thua trận ắt sẽ thẹn mà lo mưu báo thù, nhân dân lại khổ sở đã thể hiện tầm nhìn, biết “lo xa”.


Câu 4 trang 61 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Cách đánh giặc của Quang Trung có gì đặc biệt?

Lời giải:

Cách đánh giặc của Quang Trung đặc biệt ở chỗ ông chu toàn và chú ý vào quân sự và chính trị là chính. Về quân sự ngoài việc bày binh bố trận độc đáo, tài ba với chiến lược hành quân thần tốc, đánh đồn giặc chớp nhoáng, khiến giặc không kịp trở tay. Về chính trị, ông nhanh chóng lấy lòng nhân sĩ và nhân dân Bắc Hà, lên ngôi hoàng đế sớm để thể hiện tính chính danh


Câu 5 trang 62 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Phần (3) có thể coi là một tuyến truyện không? Vì sao?

Lời giải:

Phần (3) có thể coi là một tuyến truyện vì phần này đã tái hiện những diễn biến phức tạp của nhân vật Vua Lê


Câu 6 trang 62 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Hình dung thái độ và hành động của vua Lê.

Lời giải:

Vua Lê khi thấy quân Tây Sơn đã có thái độ sợ hãi và vội vã cùng triều thần bỏ chạy.

CH cuối bài 

Soạn văn 8 bài Quang Trung đại phá quân Thanh ngắn nhất

Câu 1 trang 63 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh kể về những sự kiện gì? Các sự kiện ấy liên quan đến những tuyến nhân vật nào?

Lời giải:

- Văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh kể về 3 sự kiện chính:

+ Tướng giặc Tôn Sĩ Nghị chủ quan, hống hách, bắt nạt triều đình vua Lê

+ Quang Trung thần tốc ra Bắc đánh tan quân Thanh

+ Vua Lê cùng một số triều thần chạy trốn lên biên giới phía bắc

- Những tuyến nhân vật liên quan: Quang Trung, vua Lê Chiêu Thống, Ngô Thì Nhậm, tướng nhà Thanh như Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống,..


Câu 2 trang 63 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Đặt tên và nêu nội dung chính của mỗi phần trong đoạn trích.

Lời giải:

- Phần 1 (Từ đầu đến ngày “25 tháng chạp năm Mậu Thân 1788”): Quân Thanh chiếm thành Thăng Long, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.

- Phần 2 (Từ đoạn "Vua Quang Trung tự mình đốc suất đại binh" đến "vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành): Cuộc hành quân và chiến thắng vang dội của vua Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn.

- Phần 3 (Còn lại): Sự thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống.


Câu 3 trang 63 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Phân tích một số chi tiết trong văn bản để làm rõ đặc điểm tính cách của hai nhân vật Quang Trung và Lê Chiêu Thống.

Lời giải:

Một số chi tiết trong văn bản để làm rõ đặc điểm tính cách của hai nhân vật Quang Trung và Lê Chiêu Thống:

- Nguyễn Huệ:

+ Nhận được tin giặc chiếm Thăng Long, “giận lắm”, “định thân chinh cầm quân đi ngay”. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Nguyễn Huệ đã làm rất nhiều việc lớn: tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế, “giữ lấy lòng người”, chiêu mộ nhân tài ra giúp nước…

+ Đi đến đâu, ông chiêu mộ binh sĩ đến đó. Chính sách cũng hết sức hài hòa, lấy dân làm gốc, không bao giờ cưỡng bách dân chúng.

+ Nguyễn Huệ rất sáng suốt trong việc xét đoán và dùng người.

+ Quang Trung có tầm nhìn vượt thời đại, thật hiếm có trên đời.

+ Ông có trí tuệ của bậc quân vương biết lo xa, nhìn rõ toàn cục, định liệu như thần.

+ Nguyễn Huệ là người có tài dụng binh như thần.

- Lê Chiêu Thống

+ Chỉ chăm chú vào tiệc yến mừng, không lo chi đến việc bất trắc.

+ Vội vã cùng bọn Lê Quỳnh, Trịnh hiến đưa thái hậu ra ngoài.

+ Là một ông vua bù nhìn, đặt lợi ích cá nhân lên trước lợi ích của đất nước, cấu kết với nhà Thanh để đất nước rơi vào tay của kẻ thù phương Bắc


Câu 4 trang 63 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Hãy làm sáng tỏ đặc điểm của một truyện lịch sử có cốt truyện đa tuyến qua đoạn trích (chú ý các yếu tố nhân vật và sự kiện chính).

Lời giải:

Đặc điểm của một truyện lịch sử có cốt truyện đa tuyến đã được thể hiện rõ nét qua đoạn trích thông qua nhân vật và sự kiện chính:

- Sự kiện: Từ việc quân Thanh sang xâm lược đến việc Nguyễn Huệ lên ngôi vua dẫn quân đánh bại quân Thanh, vua Lê Chiêu Thống và quần thần tháo chạy

- Nhân vật: Tái hiện những diễn biến phức tạp của nhiều nhân vật khác nhau:

+ Suy nghĩ, tâm trạng của nhân vật Tôn Sĩ Nghị

+ Các cảm xúc, suy nghĩ, hành động của Quang Trung

+ Diễn biến tâm trạng, cảm xúc, hành động của vua Lê Chiêu Thống


Câu 5 trang 63 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Theo em, qua đoạn trích, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì? Thông điệp ấy có giá trị với cuộc sống hôm nay như thế nào?

Lời giải:

- Theo em, qua đoạn trích, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp về lòng yêu nước và tôn trọng lịch sử dân tộc. Thông điệp ấy đã giúp thế hệ trẻ ngày càng có ý thức trong việc xây dựng và phát triển đất nước.


Câu 6 trang 63 SGK Ngữ văn 8 tập 2

Để viết bài giới thiệu về nhân vật Quang Trung trong văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh, em sẽ nêu những ý chính nào?

Lời giải:

Để viết bài giới thiệu về nhân vật Quang Trung trong văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh, em sẽ nêu những ý chính về thông tin nhân vật và những phẩm chất, những chiến công của ông.

admin
9/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question