Soạn văn 6 bài Giờ Trái Đất ngắn nhất

Hướng dẫn Soạn văn 6 bài Giờ Trái Đất ngắn nhất. Trả lời toàn bộ câu hỏi trong SGK Ngữ văn 6 Cánh diều chi tiết, đầy đủ bám sát chương trình học.


I. Tác phẩm 

a. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

- Theo baodautu. vn

b. Thể loại: 

- Văn bản thông tin

c. Phương thức biểu đạt:

- Thuyết minh kết hợp nghị luận

d. Bố cục

- Phần 1: (từ đầu… sinh sống): Quá trình lên ý tưởng của Giờ Trái Đất

- Phần 2 (tiếp … hành tinh): Quá trình phát triển của chiến dịch Giờ Trái Đất

- Phần 3: Còn lại: Sự tham gia của tất cả mọi người trên thế giới về chiến dịch này, trong đó có Việt Nam.

e. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật 

- Giá trị nội dung

+ Văn bản “Giờ Trái Đất” giúp mọi người hiểu rõ về giờ trái đất và và hưởng ứng ngày này hơn. Bắt đầu từ năm 2009, Việt Nam đã chính thức tham gia chiến dịch “Giờ Trái Đất” – hoạt động góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng của người dân.

- Giá trị nghệ thuật:

+ Văn bản thuyết minh cung cấp cho người đọc những thông tin chính xác, cụ thể, thuật lại sự kiện quá trình hình thành và phát triển hưởng ứng của ngày giờ Trái đất trên thế giới.

Soạn văn 6 bài Giờ Trái Đất ngắn nhất

II. Trả lời câu hỏi sách giáo khoa

1. Chuẩn bị 


Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Lời giải

- Thời gian đăng tải: 29/3/2014

- Nội dung: ngày giờ Trái Đất

- Ý nghĩa: giúp mọi người hiểu rõ về ngày trái đất và hưởng ứng ngày này hơn

- Thể hiện nội dung ở nhan đề và phần giới thiệu

- Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

Vào năm 2004Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền
Sang năm 2005Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền
Đến năm 2006Nhà quảng cáo Lê-ô Boc-net đặt tên chiến dịch "Giờ Trái Đất"
31-3-2007Lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xit-ni
Ngày 29-3-2008Mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia
Năm 2009Hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ
Cuối 2009Giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam

=> Các yếu tố nhan đề, Sapo nhằm nhấn mạnh nội dung của văn bản.

=> Ý nghĩa của việc thuật lại: thu hút người đọc, khiến người đọc nắm bắt được nội dung chính của văn bản.


Trả lời câu 2 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Lời giải 

Các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất:

- Hoạt động truyền thông tắt đèn hưởng ứng giờ Trái Đất.

- Chiến dịch Đại dương xanh.

2. Đọc hiểu 


Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

 Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở sa pô của bài viết.

Lời giải 

Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sapo của bài viết:

- Thời gian đăng: 29/3/2014

- Sự kiện nêu ở Sapo: 29/3, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giớ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.


Trả lời câu 2 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra thông tin chính của phần 1

Lời giải 

Phần 1: tìm phương pháp truyền thông thu hút chú ý người dân về biến đổi khí hậu 

=> Qúa trình lên ý tưởng của Giờ Trái Đất.


Trả lời câu 3 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2.

Lời giải 

 Sang năm 2005Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầu xây dựng ý tưởng dự án "Tiếng tắt lớn".
Đến năm 2006Nhà quảng cáo Lê-ô Boc-net đặt tên chiến dịch "Giờ Trái Đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
31-3-2007Lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni, Ô-xtrâylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia
Ngày 29-3-2008Mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người
Năm 2009Hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ
Cuối năm 2009Giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Trả lời câu 4 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.

Lời giải 

- Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này:

Ví dụ:

+ Tổ chức này đã thảo luận với công ty quảng cáo Lê-ô Boc-net Xít-ni (Leo Burnett Sydney) về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-xtrây-lia về vấn đề biến đổi khí hậu.

+ Giờ Trái Đất không chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn mà đây là chiến dịch trong đó có tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.

+ Một năm sau đó (2009), chiến dịch Giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người.


Trả lời câu 5 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết.

Lời giải 

Các số liệu được đưa ra xác thực và đáng tin cậy.


Trả lời câu 6 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra thông tin mà bức ảnh cung cấp thêm cho bài viết.

Lời giải 

Thông tin mà hình ảnh cung cấp là biểu trưng của Giờ Trái Đất.

60+ biểu thị cho hành động mọi người tắt điện trong vòng 60 phút của sự kiện này.


Trả lời câu 7 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

 Ý kiến của ông En-đi Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Lời giải 

Ý kiến của ông En-di Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng nêu lên ý nghĩa to lớn của chiến dịch này


Trả lời câu 8 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra thông tin chính của phần 3.

Lời giải 

Thông tin chính của phần 3 là sự phát triển, hưởng ứng của các quốc gia trong việc nhận thức biến đổi khí hậu.

3. Câu hỏi cuối bài


Trả lời câu 1 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

Lời giải 

- Văn bản thuật lại sự kiện quá trình hình thành và phát triển hưởng ứng của ngày giờ Trái đất trên thế giới.

- Bố cục:

Đoạn 1: (Từ đầu đến "nơi chúng ta đang sinh sống"): Ý tưởng cho chiến dịch giờ trái đất xuất hiện

Đoạn 2: (Tiếp tục đến "20h30"): Ngày Giờ Trái Đất ra đời

Đoạn 3: (Còn lại): Sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới


Trả lời câu 2 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

Lời giải 

- Các mốc thời gian được nhắc tới:

Sang năm 2005Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầu xây dựng ý tưởng dự án "Tiếng tắt lớn".
Đến năm 2006Nhà quảng cáo Lê-ô Boc-net đặt tên chiến dịch "Giờ Trái Đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
31-3-2007Lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni, Ô-xtrâylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia
Ngày 29-3-2008Mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người
Năm 2009Hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ
Cuối năm 2009Giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Trả lời câu 3 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

Lời giải 

- Văn bản sử dụng những hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian để cung cấp thông tin giúp người đọc thu hút người đọc dõi theo và hiểu được nội dung muốn truyền tải.


Trả lời câu 4 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó.

Lời giải 

Thông tin từ văn bản trên giúp bản thân em nhận ra rằng môi trường hiện tại đang gặp nguy hiểm, bản thân em cùng mọi người xung quanh phải đoàn kết với nhau, cùng nhau hành động.

Bản thân em sẽ tiết kiệm điện nước và tuyên truyền đến mọi người giá trị và cách sử dụng điện nước đúng cách.

Phan Mỹ Dung
29/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question