Soạn văn 6 bài Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ ngắn nhất

Hướng dẫn Soạn văn 6 bài Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ ngắn nhất. Trả lời toàn bộ câu hỏi trong SGK Ngữ văn 6 Cánh diều chi tiết, đầy đủ bám sát chương trình học.


I. Tác phẩm

a. Thể loại

- Văn bản thông tin

b. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác

- Theo infographics.vn

c. Phương thức biểu đạt

- Thuyết minh

d. Bố cục:

- Phần 1: (từ đầu… trung tâm): Diễn biến đợt 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ

- Phần 2 (tiếp … cao độ): Diễn biến đợt 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ

- Phần 3: Còn lại: Diễn biến đợt 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ

e. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

  - Giá trị nội dung 

+ Nội dung văn bản thuyết minh về sự kiện “Chiến dịch Điện Biên Phủ” năm 1953-1954  với 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là một trận quyết chiến chiến lược, là trận đánh lừng lẫy năm châu “chấn động địa cầu, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc sau này.

 - Giá trị nghệ thuật

+ Văn bản thuyết minh cung cấp cho người đọc những thông tin chính xác, cụ thể về “Chiến dịch Điện Biên Phủ” năm 1953-1954  với 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Soạn văn 6 bài Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ ngắn nhất

II. Trả lời câu hỏi sách giáo khoa

1. Chuẩn bị 

Trả lời câu 1 (trang 95 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn độc lập" để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này.

Lời giải 

Thời điểm

Nội dung

Mốc thời gian nhắc tới

6/5/2019Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ xuất hiện ở ngay phần Sapô đầu tiên

+ Chiến dịch điện Biên Phủ 1953-1954

+ 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:

Đợt 1 (13 đến 17/3): tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cửa phía Bắc và Đông Bắc.

Đợt 2 (30/3 - 30/4): kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần.

Đợt 3 (1 đến 7/5): tổng công kích, 7/5 toàn thắng.

=> Những sự kiện được thuật lại nhằm trình bày rõ nội dung, diễn biến xảy ra của sự việc dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng danh.


Trả lời câu 2 (trang 95 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Đồ họa thông tin (infographic) thường dùng trong văn bản thông tin, là hình thức đồ họa trực quan sử dụng hình ảnh để trình bày thông tin (dữ liệu, kiến thức,...) một cách ngắn gọn và rõ ràng.

Lời giải 

Tác dụng: minh họa, làm nổi bật nội dung và thu hút người đọc


Trả lời câu 3 (trang 95 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Sưu tầm các văn bản thuyết minh về một sự kiện lịch sử theo trật tự thời gian và cho biết ngoài cách trình bày thông tin như văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập" và tờ lịch ngày 2/9, còn có những cách trình bày hoặc sắp xếp thông tin nào khác?

Lời giải 

- Dinh Độc Lập - dấu ấn lịch sử tháng Tư 

- Ngoài cách trình bày thông tin như văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập" và tờ lịch ngày 2/9, còn có những cách trình bày theo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.

2. Đọc hiểu


Trả lời câu hỏi (trang 95 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Từ diễn biến trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự nào?

Lời giải 

Từ diễn biến trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự thời gian, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc.

3. Câu hỏi cuối bài 


Trả lời câu 1 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thông tin chính mà văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp cho người đọc là gì? Dựa vào đâu mà người đọc dễ dàng nhận ra thông tin chính ấy?

Lời giải 

- Thông tin chính mà văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp cho người đọc là: sự kiện quân ta toàn thắng tại Điện Biên Phủ.

- Dựa vào dòng chữ: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ được in lớn, có màu ở ngay đầu tiên.


Trả lời câu 2 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Nội dung sa pô có liên quan gì đến nhan đề của văn bản?

Lời giải 

Nội dung sapô có chính là nhan đề của văn bản.


Trả lời câu 3 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản trên cung cấp những thông tin cụ thể nào? Cách trình bày các thông tin ấy giống nhau ở chỗ nào? Em có nhận xét gì về cách trình bày ấy (màu sắc, hình ảnh, cỡ chữ, các kí hiệu...)?

Lời giải

Văn bản trên cung cấp những thông tin cụ thể: Chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ 1953-1954.


Trả lời câu 4 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Vì sao thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm?

Lời giải

- Đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:

Đợt 1 (13 đến 17/3)

Đợt 2 (30/3 - 30/4)

Đợt 3 (1 - 7/5)

Tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông BắcKiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thầnTổng công kích, 7/5 toàn thắng

=> Thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm nhằm nhấn mạnh chiến thắng của quân ta trong chiến dịch.


Trả lời câu 5 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Cách trình bày thông tin của văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ có gì khác so với văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”?

Lời giải

Khác ở chỗ là văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ viết theo trình tự từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc trong khi văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” viết theo trình tự thời gian.

Phan Mỹ Dung
29/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question