Soạn văn 11 bài Thực hành đọc Chí khí anh hùng ngắn nhất

Hướng dẫn Soạn văn 11 bài Thực hành đọc Chí khí anh hùng ngắn nhất. Trả lời toàn bộ câu hỏi trong SGK Ngữ văn 6 kết nối tri thức chi tiết, đầy đủ bám sát chương trình học.


I. Tác phẩm

a. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác

- In trong Tổng tập văn học Việt Nam, tập 14, Đặng Đức Siêu biên soạn, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2000, tr1084

b. Thể loại:

- Thơ 7 chữ

c. Phương thức biểu đạt

Bài thơ Chí khí anh hùng có phương thức biểu đạt là biểu cảm

d. Bố cục bài Chí khí anh hùng

Gồm 4 phần:

+ Khổ 1: Từ “Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc” đến “Cho thỏa sức vẫy vùng trong bốn bể” - Chí làm trai theo quan niệm của người xưa.

+ Khổ 2: Tiếp đến “Mấy kẻ biết anh hùng thời vị ngộ” - Quan niệm sống đẹp của Nguyễn Công Trứ.

+ Khổ 3: Tiếp đến “Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ” - Hành động thể hiện chí khí anh hùng.

+ Khổ 4: Còn lại - Niềm vui sướng và tự hào của kẻ sĩ sau khi đã làm tròn nghĩa vụ với đời.

e. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật 

  • Giá trị nội dung

+ Bài thơ Chí khí anh hùng của Nguyễn Công Trứ thể hiện rõ quan điểm chí nam nhi: là kẻ sĩ trong cõi đời phải làm nên sự nghiệp to lớn, để lại công đức, danh tiếng cho đất nước, quê hương.

  • Giá trị nghệ thuật

- Ngôn ngữ thơ trang trọng cổ kính.

- Hình tượng thơ mang tính chất ước lệ tượng trưng, lấy cái kì vĩ, tráng lệ để nói lên khát vọng công danh, chí nam nhi, chí anh hùng

- Nghệ thuật láy âm, điệp từ, luyến láy rất tài tình.

- Thơ đầy nhạc lôi cuốn, hấp dẫn.

Soạn văn 11 bài Thực hành đọc Chí khí anh hùng ngắn nhất

II. Trả lời câu hỏi sách giáo khoa


Câu 1 (trang 28, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Vị trí đoạn trích trong tác phẩm.

Lời giải

Đoạn trích từ câu 2213 đến câu 2230 của Truyện Kiều, bao gồm ngôn ngữ tác giả và ngôn ngữ đối thoại.


Câu 2 (trang 28, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Phẩm chất anh hùng của nhân vật Từ Hải.

Lời giải

Từ Hải là hình ảnh của một người có khát vọng, mong muốn làm nên nghiệp lớn trong xã hội phong kiến, một người dám nghĩ, dám làm, quyết đoán và dứt khoát trong mọi việc.


Câu 3 (trang 28, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Nghệ thuật thể hiện tính cách nhân vật (lời thoại, cử chỉ, hành động,...)

Lời giải

– Khi xây dựng nhân vật anh hùng Từ Hải, tác giả chủ yếu sử dụng bút pháp lãng mạn, lý tưởng hóa nhân vật. Bên cạnh bút pháp lãng mạn, lý tưởng hóa, Nguyễn Du cũng đồng thời sử dụng nhiều hình ảnh ước lệ, tượng trưng.

– Đồng thời, Từ Hải còn là người anh hùng mang tầm vóc vũ trụ thông qua nghệ thuật tương phản, đối lập quen thuộc của bút pháp lãng mạn.


Câu 4 (trang 28, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Nghệ thuật tạo dựng bối cảnh không gian, thời gian và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ.

Lời giải

Thời gian “nửa năm” ám chỉ thời gian ở bên cạnh Thúy Kiều, cảm nhận hạnh phúc tình cảm gia đình. Tiếp đến là “một năm” thể hiện sự tự tin của nhân vật khi tin chắc rằng một năm có thể làm lên nghiệp lớn và quay về đón Thúy Kiều.

Ngoài ra, ngôn ngữ trong đoạn trích được tác giả sử dụng rất tài tình với những hình ảnh mang tính chất ước lệ, tượng trưng để làm nổi bật chí khí của người anh hùng Từ Hải, hiên ngang không sợ trời, không sợ đất.

admin
2/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question