Soạn văn 11 bài Phải coi luật pháp như khí trời để thở ngắn nhất

Hướng dẫn Soạn văn 11 bài Phải coi pháp luật như khí trời để thở ngắn nhất. Trả lời toàn bộ câu hỏi trong SGK Ngữ văn 11 cánh diều chi tiết, đầy đủ bám sát chương trình học.


I. Tác giả - tác phẩm

1.Tác giả

- Tác giả: Lê Quang Dũng.

2. Tác phẩm

a. Thể loại

- Văn bản thuộc thể loại: Văn bản thông tin.

b. Xuất xứ và hoàn cảnh ra đời

- Văn bản được in trong cuốn sách Người Việt “Phẩm chất thói hư tật xấu”

c. Phương thức biểu đạt

-Phương thức biểu đạt: Tự sự.

d. Bố cục của văn bản Phải coi pháp luật như khí trời để thở.

- Phần 1: Phần mở đầu

- Phần 2: Bàn luận về vấn đề an toàn lao động bằng việc kể về một tai nạn lao động mà tác giả biết đến.

- Phần 3: Bàn luận về vấn đề tai nạn giao thông.

- Phần 4: Bàn luận và dẫn chứng về các trò đùa tai hại.

- Phần 5: Vấn đề phải coi pháp luật quan trọng như khí trời để thở.

e. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

- Giá trị nội dung: Văn bản Phải coi luật pháp như khí trời cho người đọc thấy rõ một trong những vấn đề rất cần chú trọng trong cuộc sống hiện nay, đó là vấn đề chú trọng pháp luật. Qua văn bản, người đọc hiểu hơn về tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội, với sự phát triển đất nước.

- Giá trị nghệ thuật: Bố cục văn bản được sắp xếp thành các phần, mục lớn một cách mạch lạc rõ ràng, giúp người đọc dễ dàng theo dõi nội dung.

Soạn văn 11 bài Phải coi luật pháp như khí trời để thở ngắn nhất

II. Trả lời câu hỏi sách giáo khoa.

1.Trong khi đọc


Câu 1 (trang 104, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Theo em, nội dung in đậm này có đúng yêu cầu của phần sa pô?

Lời giải

Theo em, nội dung in đậm đúng yêu cầu của phần sa pô.

=>> Vì nó đã khơi mở vấn đề, nằm ngay dưới tiêu đề có vai trò mở đầu, tóm tắt nội dung bài viết.


Câu 2 (trang 104, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Quan sát toàn văn bản để biết có bao nhiêu tiểu mục được in đậm.

Lời giải

Văn bản có 4 tiểu mục được in đậm.


Câu 3 (trang 105, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Nội dung chính của tiểu mục này là gì?

Lời giải

Bàn  về vấn đề an toàn trong lao động ở Việt Nam.


Câu 4 (trang 105, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Chú ý việc nêu thông tin bằng cách kể chuyện.

Lời giải

Làm cho thông tin thêm tính xác thực, thu hút người đọc hơn.


Câu 5 (trang 105, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Tác dụng của các số liệu ở đây là gì?

Lời giải

Tăng tính xác thwucj cho thông tin


Câu 6 (trang 105, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Câu văn nào thể hiện thái độ của tác giả?

Lời giải

Câu văn: Hãy thử tưởng tượng… khủng khiếp biết chừng nào!

=>> Thái độ đáng sợ, đầy dè chừng.


Câu 7 (trang 106, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Nhan đề tiểu mục này cho biết thái độ gì của tác giả?

Lời giải

Thái độ lên án, phê phán những cá nhân không tuân thủ pháp luật.


Câu 8 (trang 106, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Nội dung tiểu mục này liên quan với nhan đề như thế nào?

Lời giải

Tên của tiểu mục đã chứa tên nhan đề bài viết. Nội dung mục này có liên quan trực tiếp tới vấn đề mà tác giả Quãng Dũng đang muốn bàn luận trong bài viết. Trong câu chuyện của Giáo sư, người khách thắc mắc về khẩu hiệu được nêu lên là "Sống và làm việc theo pháp luật", đối với anh ta con người sống và làm việc thì phải thở. Như vậy có thể coi luật pháp như khi trời để thở.

2. Sau khi đọc 


Câu 1 (trang 107, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Văn bản Phải coi luật pháp như khí trời để thở viết về vấn đề gì? Vấn đề ấy có phổ biến trong cuộc sống hiện nay không?

Lời giải

- Văn bản Phải coi luật pháp như khí trời để thở viết về vấn đề con người phải coi pháp luật như khí trời để thở nếu muốn xã hội văn minh.

- Vấn đề ấy rất cần chú trọng và cần đề cao trong cuộc sống hiện nay.


Câu 2 (trang 107, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Bố cục và cách trình bày của văn bản có gì đáng chú ý? Tóm tắt nội dung chính của từng phần bằng một vài câu ngắn gọn.

Lời giải

- Bố cục văn bản được sắp xếp thành các phần, mục lớn gồm có: Nhan đề, sa pô, các tiểu mục, tên tác giả, nơi in ấn, đơn vị, thời gian phát hành.

=> Nhận xét: Mạch lạc, logic, có sự gắn kết chặt chẽ giữa các phần.

+ Phần 1: Mở đầu.

+ Phần 2: Bàn về vấn đề an toàn lao động. Kể về một câu chuyện liên quan đến một tai nạn xảy ra trong lao động mà tác giả biết được, từ đó đưa ra đánh giá, nhận xét cá nhân và từ một kỹ sư người Nga.

+ Phần 3: Bàn về vấn đề tai nạn giao thông. Kể về một vụ tai nạn giao thông mà tác giả thấy trong một lần về quê thăm bạn. Sau đưa ra thống kế số liệu các vụ tai nạn giao thông. Từ đó rút ra ý kiến cá nhân.

+ Phần 4: Bàn về các trò đùa tai hại. Kể về trò đùa tai hại của một người khiến chuyến bay bị ảnh hưởng. Từ đó đặt các vấn đề về đạo đức, văn hóa ứng xử và pháp luật.

+ Phần 5: Phải coi luật pháp quan trọng như khí trời để thở. Tác giả kể về câu chuyện của giáo sư Phan Ngọc để từ đó rút ra kết luận về tầm quan trọng của pháp luật.


Câu 3 (trang 107, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Chỉ ra tính chất tổng hợp của văn bản thông tin Phải coi luật pháp như khí trời để thở.

Lời giải

- Trong văn bản Phải coi luật pháp như khí trời để thở tác giả đã đặt ra vấn đề về phải coi phép luật như khí trời để thở. Tác giả tiến hành phân chia đề mục từng phần khác nhau. Trong từng phần là dẫn chứng thực tế, những câu chuyện có thật, những số liện cụ thể để từ đó đúc rút ra những kết luận, bài học.

→ Cuối cùng tổng kết được tầm quan trọng của pháp luật: "Để tiến đến văn minh, phải thượng tôn pháp luật."


Câu 4 (trang 107, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Theo em, văn bản này nhằm mục đích gì? Mục đích ấy đã được làm sáng tỏ như thế nào? Em có nhận xét gì về thái độ và tình cảm của người viết thể hiện trong văn bản?

Lời giải

- Theo em, văn bản viết ra nhằm mục đích chứng minh với bạn đọc tầm quan trọng của pháp luật, đồng thời đề cập đến quy luật hệ quả muốn xã hội văn minh phải thượng tôn pháp luật.

- Nhằm sáng tỏ mục đích chính của văn bản, tác giả Quang Vũ đã chia văn bản thành các mục với các nội dung nổi trội được nhiều người quan tâm như vấn đề an toàn trong lao động, tai nạn giao thông, các trò nghịch quá trớn của một số cá nhân, tập thể. Trong các mục đó tác giả đưa ra những câu chuyện có thật, những số liệu cụ thể để tăng sức thuyết phục với người đọc. Bên cạnh ý kiến nhận xét của mình, tác giả còn lồng ghép một số nhận xét, quan điểm của một số người nhằm tăng tính khách quan của bài viết.

=>> Bài viết được coi là góc nhìn về pháp luật vô cùng quan trọng đối với tác giả. Đồng thời đó cũng là những thông điệp lên án, phê bình với những hành vi vi phạm pháp luật, không tôn trọng pháp luật.


Câu 5 (trang 107, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Nội dung văn bản mang lại cho em những thông tin và nhận thức bổ ích gì? Hãy kể lại một vài hiện tượng vi phạm pháp luật mà em biết trong cuộc sống (được chứng kiến, nghe kể hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng).

Lời giải

- Thông qua văn bản em biết có cái nhìn trực quan về xã hội, biết thêm nhiều các câu chuyện thực tế, các vấn đề vi phạm pháp luật để từ đó hiểu hơn và ý thức tầm quan trọng của pháp luật với đời sống.

- Một vài hiện tượng vi phạm pháp luật trong cuộc sống mà em đã gặp hoặc biết được:

+ Hiện nay, nhiều cá nhân khi tham gia giao thông không chấp hành tốt luật giao thông, vượt đèn đỏ và gây ra nhiều những tai nạn thương tâm.

+ Một số cá nhân còn chặt phá rừng trái phép, gây ra nhiều hậu quả như, sạt lở, lũ lụt,...


Câu 6 (trang 107, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở?

Để trật tự cuộc sống được theo khuôn khổ, quy định, có lẽ tầm quan trọng của pháp luật đối với xã hội là vô cùng quan trọng. Vì sao pháp luật lại mang giá trị quan trọng như vậy trong cuộc sống? Ta cần hiểu rằng pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự do nhà nước ban hành  hoặc thừa nhận mang tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính bắt buộc chung. Do đó pháp luật được coi như nguồn sống, coi như khí trời đóng góp một phần rất lớn trong sự sống của con người. Pháp luật sinh ra để phát huy và duy trì trật tự và các chuẩn mực đạo đức trong xã hội. Giá trị của pháp luật luôn pháp huy sẽ giảm được vô vàn những hành vi vô đạo đức, vô nhân cách, đặc biệt những hành vi thiếu văn hóa, gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và người khác. Hiểu được tầm quan trọng của pháp luật thế nên mỗi chúng ta cần tự ý thức được hành vi, tuân thủ pháp luật, tôn vinh những cá nhân chấp hành và thực hiện đúng pháp luật, ngược lại phê phán, lên án những cá nhân chưa tuân thủ pháp luật. Hiện nay có rất nhiều thực trạng do không tuân thủ pháp luật đã dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Vì thế có thể thấy pháp luật như khí trời là một quan điểm hoàn toàn hợp lẽ và đúng đắn.

Vũ Hồng Nhung
29/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question