Soạn văn 11 bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI ngắn nhất

Hướng dẫn Soạn văn 11 bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ ngắn nhất. Trả lời toàn bộ câu hỏi trong SGK Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo chi tiết, đầy đủ bám sát chương trình học.


I. Tác giả - tác phẩm 


1. Tác giả

- Đỗ Thị Ngọc Quyên

- Nguyễn Đức Dũng


2. Tác phẩm

a. Phương thức biểu đạt:

Văn bản có phương thức biểu đạt là nghị luận

b. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

- Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI trích từ trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 9/9/2021

c. Thể loại:

Văn bản thông tin

d. Bố cục bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI

- Bố cục: 3 phần

+ Phần 1: Từ đầu đến “kỉ nguyên bất định ở thế kỉ XXI” – Giới thiệu về bối cảnh và hành trang tri thức mà người trẻ cần chuẩn bị.

+ Phần 2: Tiếp đến “để ứng phó với bất định” - Chuẩn bị hành trang về kĩ năng.

+ Phần 3: Tiếp đến hết - Chuẩn bị hành trang về thái độ.

e. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật 

  • Giá trị nội dung

- Văn bản đề cập đến những hành trang cần thiết mà người trẻ cần chuẩn bị cho thế kỉ XXI.

  • Giá trị nghệ thuật:

- Sử dụng vốn từ ngữ, sự hiểu biết sâu rộng đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của văn bản nghị luận.

- Hệ thống lí lẽ, dẫn chứng chặt chẽ, có sức thuyết phục cao.

Soạn văn 11 bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI ngắn nhất

II. Trả lời câu hỏi sách giáo khoa

1. Trước khi đọc


Câu hỏi (trang 41, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Bạn quan tâm điều gì về tương lai? Bạn đã trau dồi những kĩ năng gì để chuẩn bị cho tương lai của chính mình?

Lời giải

- Em quan tâm tương lai: thế giới sẽ thay đổi như thế nào, hơn nữa em còn kì vọng về một tương lai tươi đẹp cho bản thân.

- Để chuẩn bị tương lai cho chính mình em đã trau dồi cho mình những kĩ năng:

+ Kĩ năng sinh tồn.

+ Kĩ năng về nhận thức.

+ Tư duy, phản biện.

2. Trong khi đọc 


Câu 1 (trang 41, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Vì sao chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan?

Lời giải

Chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, liên quan là vì: Các kiến thức này có vai trò bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, nó giúp chúng ta thuận lợi hơn trong công việc cũng như xử lí các tình huống trong và ngoài công việc.


Câu 2 (trang 43, SGK Ngữ Văn, tập một):

Chỉ ra yếu tố thuyết minh sử dụng trong đoạn văn

Lời giải

Yếu tố thuyết minh được sử dụng trong đoạn văn là:

- Thực hiện việc giới thiệu và trình bày các khối môn học cốt lõi và khối kiến thức chung:

+ “Khối các môn học cốt lõi mà sinh viên trong thế kỉ XXI cần có là tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ toàn cầu (tiếng Anh), Nhân văn, Toán, Kinh tế… Trách nhiệm dân sự”.

+ “Khối kiến thức chung liên ngành… phá rừng…)”

3. Sau khi đọc

Câu 1 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Xác định luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản và mối liên hệ giữa các yếu tố ấy.

Lời giải

Luận đề 1: Người trẻ cần chuẩn bị cho bản thân mình những hành trang kiến thức phù hợp với thế kỉ XXI đầy những bất định.

Luận điểm 1Luận điểm 2Luận điểm 3
Người trẻ cần trau dồi không chỉ kiến thức cốt lõi của ngành mà còn cần nắm bắt kiến thức của các ngành gần, các ngành liền quan vì xã hội hiện đại đòi hỏi các giải pháp liên ngành.Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, người trẻ còn cần trau dồi kĩ năng vì tình trang thiếu kĩ năng làm việc ở người trẻ khi tham gia thị trường lao động sau tốt nghiệp đại học là vấn đề của nhiều quốc gia.Bên cạnh việc trau dồi kiến thức và kĩ năng, người trẻ cần có thái độ đúng mực.

Câu 2 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Các luận điểm trong bài viết đã làm sáng tỏ luận đề như thế nào? Theo bạn, lí lẽ, bằng chứng nào là tiêu biểu?

Lời giải

Luận điểm nêu trước chuẩn bị cơ sở cho luận điểm nêu sau để dẫn tới kết luận. Lí lẽ và bằng chứng chứng minh cho luận điểm, luận điểm chứng minh cho luận đề.

Theo em lí lẽ tiêu biểu là:

+ Kiến thức cốt lõi của ngành là quan trọng và tất yếu

+ Khối kiến thức chung cũng quan trọng

+ Khối các môn học cần có là tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ toàn cầu...


Câu 3 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Nêu tác dụng của các yếu tố thuyết minh trong văn bản

Lời giải

Yếu tố thuyết minh cung cấp tri thức về nguồn gốc, cấu tạo, vai trò, ý nghĩa của việc cần phải có những hành trang vào thế kỉ XXI


Câu 4 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Bạn hãy chỉ ra mục đích và thái độ của người viết được thể hiện trong văn bản.

Lời giải

- Mục đích của người viết được thể hiện trong văn bản là: Khẳng định sự bất định của thế giới trong tương lai và nhắc nhở người trẻ về việc chuẩn bị những hành trang (tri thức, kĩ năng, thái độ) cho thế kỉ mới.

- Thái độ của người viết được thể hiện trong văn bản là: kiên quyết, mạnh mẽ và dứt khoát.


Câu 5 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Bạn có đồng ý với “thái độ phù hợp với sự bất định” được trình bày ở đoạn cuối của văn bản không? Vì sao?

Lời giải

Em đồng ý với “thái độ phù hợp với sự bất định” được trình bày ở đoạn cuối văn bản vì: khi chúng ta có sự chuẩn bị kĩ càng, chúng ta sẽ thích nghi được với môi trường và thế giới sống thay đổi. Như vậy chúng ta dễ dàng hòa nhập và phát triển năng lực của bản thân ở thế giới mới.


Câu 6 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Trong “Khung kĩ năng thế kỉ XXI”, những kĩ năng nào bạn thấy bản thân cần trau dồi thêm? Bạn sẽ làm gì để hình thành, phát triển các kỹ năng ấy?

Lời giải

- Trong “Khung kĩ năng thế kỉ XXI”, những kĩ năng em thấy bản thân cần trau dồi thêm là:

+ Kĩ năng sống và làm việc.

=>> Bởi đây là một trong những kĩ năng quan trọng và cấp thiết nhất của cuộc sống.

+ Kĩ năng ICT (công nghệ, truyền thông, thông tin).

=>> Với thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa, kĩ năng ICT sẽ hiups bản thân em có cơ hội phát triển và hội nhập.

- Để hình thành và phát triển những kĩ năng ấy, em đã:

+ Học hỏi những kinh nghiệm từ đồng nghiệp và tiền bối đi trước.

+ Cố gắng nỡ lực tìm hiểu mỗi ngày bằng chính khả năng của bản thân.

+ Tham gia, khám phá vào các buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức bổ ích.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question