Câu 30: Sách Ngữ văn 6 có những loại bài tập tiếng Việt nào?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 30: Sách Ngữ văn 6 có những loại bài tập tiếng Việt nào?

Trả lời:

Sách Ngữ văn 6 có những loại bài tập tiếng Việt:

- Nhận biết các hiện tượng và đơn vị ngôn ngữ.

- Vận dụng kiến thức tiếng Việt rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

b) Bài tập vận dụng kiến thức tiếng Việt nhằm:

- Phục vụ hoạt động tiếp nhận văn bản (kĩ năng đọc hiểu văn bản)

- Phục vụ hoạt động tạo lập văn bản (thuyết trình, thảo luận, viết văn bản).

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question