Phần phụ sau cụm động từ bổ sung ý nghĩa nào cho động từ? A. Chỉ nguyên nhân, mục đích

Câu 16 (Nhận biết): Phần phụ sau cụm động từ bổ sung ý nghĩa nào cho động từ? 

A. Chỉ nguyên nhân, mục đích

B. Chỉ không gian

C. Chỉ thời gian, địa điểm

D. Cả 3 đáp án trên

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Phương pháp giải

Cấu tạo cụm động từ

Cụm động từ

Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hoạt động.

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question