Phân biệt: Xuất xắc / xuất sắc

Phân biệt: Xuất xắc / xuất sắc

Lời giải:

Xuất sắc: đạt được những thành tích nổi bật hơn hẳn mức bình thường.

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question