Phân biệt: Xuất / suất

Phân biệt: Xuất / suất

Lời giải:

Xuất: ra (trái nghĩa với “nhập” – vào)

Suất: một phần được chia ra.

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question