Phân biệt: Xác xuất / sác suất / sác xuất / xác suất

Phân biệt: Xác xuất / sác suất / sác xuất / xác suất

Lời giải:

Xác suất: chỉ số đo phần chắc của một biến sỗ ngẫu nhiên (Ví dụ: xác suất chúng không cao)

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question