Phân biệt: Trau giồi / trau dồi

Phân biệt: Trau giồi / trau dồi

Lời giải:

Trau dồi: làm cho ngày càng trở thành tốt đẹp hơn, có chất lượng cao hơn. (trau: làm cho bóng, cho đẹp lên bằng cách mài, dũa)

Trau giồi là từ sai chính tả

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question