Phân biệt: Sửa / sữa

Phân biệt: Sửa / sữa

Lời giải:

Sửa: sửa xe, sửa máy móc, sửa chữa là dấu hỏi.

Sữa: sữa bò, sữa mẹ, sữa tươi, sữa chua là dấu ngã.

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question