Phân biệt: Sơ xuất / sơ suất

Phân biệt: Sơ xuất / sơ suất

Lời giải:

Sơ suất: không cẩn thận, không chú ý đúng mức để có sai sót.

Sơ xuất là từ sai chính tả

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question