Phân biệt: Sắc xảo / sắc sảo

Phân biệt: Sắc xảo / sắc sảo

Lời giải:

Sắc sảo: tỏ ra có khả năng nhận xét, ứng phó nhanh, tỉnh tường và thông minh.

Sắc xảo là từ sai chính tả

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question