Phân biệt: Phố sá / phố xá

Phân biệt: Phố sá / phố xá

Lời giải:

Phố xá: Phố có các hàng quán (xá: nhà ở, khách quán, quán trọ hay dùng trong các từ quán xá, kí túc xá)

Phố sá là từ sai chính tả

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question