Phân biệt: Hàng ngày / hằng ngày

Phân biệt: Hàng ngày / hằng ngày

Lời giải:

Hằng ngày: ngày nào cũng vậy (hằng: không đổi, mãi mãi, luôn luôn thế, bao giờ cũng vậy)

Hàng ngày là từ sai chính tả

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question