Phân biệt: Gian sảo / gian xảo

Phân biệt: Gian sảo / gian xảo

Lời giải:

Gian xảo: dối trá, lừa lọc

Gian sảo là từ sai chính tả

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question